Loonwerk

Veehouders ontzorgen en maximale hoeveelheid ds per hectare realiseren

Jennissen ontzorgt veehouders met grote capaciteit, deskundige medewerkers en betrouwbare oplossingen.

De kern van ons agrarisch loonwerk is ruwvoerwinning. Hiervoor beschikken we over een omvangrijk en modern machinepark.

Wij beschouwen het als onze opdracht om onder alle (weers) omstandigheden veehouders te helpen om de maximale hoeveelheid droge stof per hectare te realiseren. Daarnaast gaan we altijd mee met vernieuwende landbouwtechnologieën.

Agrarisch Loonwerk begint in februari met bemesten

Jennissen beschikt over een breed scala machines voor het uitrijden van vaste mest tot en met vloeibare mest en het bekalken van bouwland en grasland. Daarnaast verzorgen we het uitrijden van compost.

Bouwland

Verreweg het meeste bouwland in ons werkgebied is maisland. Wij werken met tractoren en tanks en Vervaet drie- en 5 wielers. Onze capaciteit voor het uitrijden van mest varieert van 16 tot 25 kuub.

 

 

3-wielers luchtdruksysteem

 

5-wieler met uitschuifbare assen

Grasland

Vanaf februari tot en met september rijden we mest uit op grasland met een breed assortiment graslandinjecteurs. De werkbreedtes van de injecteurs varieert van 7 tot 12 meter.

 

 

 

Sleepslangbemesters

 

Sleepslang

Met grote capaciteit veel mest in korte tijd op grasland en bouwland aanbrengen via sleepslangbemesting wordt steeds populairder. Het is de ideale manier om bodemdruk te verlagen en om in het voorjaar sneller op nattere percelen te kunnen uitrijden.

Tankwagen met grote pomp

 

Slang tot 500 meter

 

12 meter in een keer bemesten

Vloeibare kunstmest

Jennissen 2 veldspuiten DSC_2887Voor het aanbrengen van vloeibare kunstmest werken wij met een veldspuit met een 33 meter spuitboom op brede banden en GPS voor nauwkeurige bemesting.

Bekalken

Standaard werken we met Miramag magnesium kalkmeststof. Andere soorten kalk zijn op aanvraag beschikbaar. Indien gewenst kunnen we een voorraad kalk op het erf lossen om transporttijd te beperken.

 

 

 

Compost

Compost is erg gewild bij tuinders maar ook veehouders zien de toegevoegde waarde van compost om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Naast compost verwerken wij met onze Tebbe strooiers ook grote hoeveelheden stalmest.

 

 

 

Grondbewerking

In ons werkgebied bevinden zich diverse grondsoorten, van lichte zandgronden tot zware klei. Voor alle voorkomende vormen van grondbewerking op de verschillende grondsoorten heeft Jennissen de volgende machines.

Ploegen, spitten en frezen

Een kerende grondbewerking is nog altijd de meest effectieve manier om met een schone lei aan de volgende teelt of nieuw grasland te beginnen. Wij werken met 5 schaar ploegen met of zonder ondergronders en kunnen spitten met een capaciteit van 1 hectare per uur. Met onze frezen werken we kopakkers bij en mengen we plantresten of groenbemesters met de grond voordat we gaan ploegen of spitten.

Ploegen met ondergronders en vorenpakkers

 

Spitten tot 2 hectare per uur

 

Frezen tot 4,5 meter werkbreedte

Grond openwerken met schijven en tanden

Een goede beluchting en het mengen van gewasresten met de bovenlaag bevordert de bodemkwaliteit en maakt het land beter open zodat er minder water op blijft staan. Wij beschikken over schijveneggen en cultivatoren met vaste of trilrand.

Schijven mengen en beluchten de grond

 

Rotorkopeggen maken kleigrond zaaiklaar

 

Cultivator voor beluchting van de grond

Egalisatie levert geld op

Hadden we dat maar eerder gedaan! Iedereen die voor egalisatie kiest is erg enthousiast over de effecten. Egalisatie is een investering waar je direct voordeel van hebt. Het uitvlakken van percelen geeft direct een sterke verbetering van de afwatering en geeft bovendien extra rijplezier!

Percelen goed uitvlakken levert geld op

 

Egalisatie met Trimble GPS

 

Trimble GPS

Zaaien

Grasland doorzaaien

In toenemende mate kiezen veehouders voor het doorzaaien van hun grasland. Het is een efficiënte en rendabele strategie om de capaciteit van blijvend grasland maximaal te benutten.  Voor het doorzaaien van grasland beschikken we over een 3 meter schijven doorzaaimachine en een 6 meter pneumatische triltand doorzaaimachine.

Grasland doorzaaien (3 meter)

 

Grasland doorzaaien (6 meter)

 

Grasland inzaaien

Voor het inzaaien van grasland werken we op zandgrond met een volvelds zaaimachine waarmee we gras maar ook mosterd kunnen inzaaien. Op kleigrond werken we met een pijpen-zaaimachine voor gras en tarwe.

Volvelds zaaicombinatie met rotorkopeg

3,10 meter werkbreedte

Korte afstand zaairijen geeft volvelds zaaibeeld

Mais zaaien

Het grote areaal mais in het werkgebied van Jennissen wordt ingezaaid met 8 rij-ige maiszaaimachines. Bij met maiszaaien werken we met tractoren met dubbellucht en GPS.

 

 

Groenbemester inzaaien

Een groenbemester draagt sterk bij aan het verhogen van de opbrengst van de maisteelt. Direct na de mais zorgen wij ervoor dat het inzaaien van het maisland met een groenbemester snel en efficient gebeurt. Een groenbemester zorgt voor stikstofbinding, minder natte percelen en verhoogt het organische stofgehalte. Bovendien zorgt een groenbemester voor de bestrijding van aaltjes. Hiervoor gebruiken we smaragd zaaicombinaties variërend in werkbreedtes van 3 tot 8 meter.

Onkruidbestrijding, gewasbescherming

Onkruidbestrijding

Efficiënte onkruidbestrijding vraagt om veel kennis, ervaring en de juiste materialen. Door het grote werkgebied met veel variatie in grondsoorten en onkruiddruk weet Jennissen als geen ander welke middelen en aanpak het beste werkt.

Voor de bestrijding van onkruid werken we met zelfrijdende veldspuitmachines met spuitbomen van 33 meter en een schoffelmachine van 6 meter. Naast de onkruidbestrijding in mais wordt, vooral na minder strenge winters, steeds vaker in het voorjaar grasland gespoten tegen onkruid in combinatie met doorzaaien.

Onze veldspuiten zijn uitgerust met GPS en op een van de veldspuiten werken we met middeleninjectie. Hiermee kunnen we sneller en makkelijker wisselen van middel. Dat bespaart tijd en dure gewasbeschermingsmiddelen.

Schoffelen vlak voor de rijen sluiten maakt de grond luchtig en tegelijkertijd wordt nog aanwezig onkruid verwijdert.

Voor het schoffelen van mais werken wij met een 6 meter brede schoffelmachine met ganzenvoet schoffels eventueel in combinatie met een extra bemesting.

onze zelfrijdende veldspuiten

 

bemesten en schoffelen

Gewasbescherming

Met de juiste middelen mais, aardappelen en bieten beschermen tegen schimmels. Hiervoor heeft Jennissen veel kennis, ervaring en de juiste machines in huis. Met name het bestrijden van de bladvlekkenziekte in mais is de laatste jaren een belangrijk aandachtspunt. Tijdstip: net voor het in de pluim komen.

 

Maaien, schudden, harken

Voor de maximale opbrengst per hectare is snel werken met grote capaciteit van groot belang. Daarom schakelen veehouders Jennissen naast maaien en harken ook steeds vaker in voor het schudden van gras.

Maaien

Schudden

Gras schudden blijft voor veel veehouders een aangename bezigheid die makkelijk in eigen beheer kan worden uitgevoerd. Totdat het weer minder stabiel is en er in een keer grote hoeveelheden geschud moeten worden. In dat geval kunnen wij bijspringen en samen met u in korte tijd het gras keren zodat het gewenste droge stof gehalte zo snel mogelijk wordt bereikt.

Harken

Grote zwadharken met 4 rotors harken 14 meter gras in een werkgang bij elkaar. Daardoor ontstaan stevige duinen waardoor de laadcapaciteit van de hakselaar, opraapwagen of balenpers wordt vergroot. Wij werken met diverse grote zwadharken en hebben voor de kleinere percelen ook zwadharken met 2 rotors beschikbaar.

 

 

Hakselen

Kenmerkend voor Jennissen is de grote capaciteit voor het inkuilen van gras en mais met hakselaars en opraapwagens. Om alle veehouders onder alle weersomstandigheden op tijd te kunnen helpen, kiezen we voor het inzetten van een groot aantal hakselaars en opraapwagens. Zo kunnen we in korte tijd veel gras en mais inkuilen en kunnen we het laatste gras wegwerken als de maisoogst al begonnen is.

Grote en kleine balen

Veel veehouders kiezen voor het maken van grote vierkante of ronde balen. Bijvoorbeeld als de kuilplaten vol zijn of om kleine hoeveelheden najaarsgras weg te werken. Jennissen beschikt over balenpersen voor grote vierkante pakken, een rondebalen pers met winkelinrichting en kleine balen persen.