Details

Deurne
2021 – 2022
Grondverzet

Bij Deurne ligt het natuurgebied de Deurnsche Peel. Dit natuurgebied wordt steeds droger en heeft te leiden onder stikstofbelasting. Hierdoor dreigt het unieke hoogveenlandschap te verdwijnen.

In opdracht van Wetering voeren wij werkzaamheden uit in het gebied Leegveld om verdroging tegen te gaan. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. Door de werkzaamheden zorgen we ervoor dat het gebied meer water kant vasthouden.

De werkzaamheden die we verrichten zijn onder andere het aanleggen van kades en stuwen om het water beter vast te houden. Ook maken we sloten minder diep en zorgen we voor meer nieuwe natte natuur in het gebied. 

Naast het verbeteren van 940 hectare bestaande natuur werken we namelijk ook mee aan het inrichten van 180 hectare nieuwe natuur. Met alle werkzaamheden worden gunstige omstandigheden gecreëerd voor herstel en ontwikkeling van hoogveen in het gebied. Echter worden er naast het willen vasthouden van water ook maatregelen genomen om overlast van water voor de omgeving te voorkomen.

940

bestaande natuur verbeteren

180

nieuwe natuur inrichten

Top project? Geef ons dan een belletje